Textruta: Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt

”Med sikte mot hög avkastning”

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se

Weibull Invest AB äger och förvaltar en egen aktieportfölj. Portföljen skall långsiktigt ha en hög och stabil avkastning som klart överstiger börsindex. Kapitalförvaltningen bedrivs av Joaquim Weibull enligt en egen framtagen placeringsstrategi med ett avkastningsmål på 25 % per år. Ledorden för förvaltningen är: ”Det viktiga är inte att vara med på alla stora uppgångar utan att undvika de stora fallen”.

I Weibull Invest ingår även:

 J Weibull Aktieplaceringar som bedriver diskretionär kapital-förvaltning åt företag och privatpersoner enligt samma strategi.

 J Weibull Management som bedriver konsultverksamhet inom IT, affärs- och verksamhetsutveckling.

 

 

Textruta:  Avkastning

2016

33 %

31 %

 6  %

 

JWeiA:

Weibull Invest:

OMXS:

Joaquim Weibull
VD och Kapitalförvaltare

Marcus Weibull Joakim Weibull Cashguard Fenix Outdoor Lundin Petroleum Opcon diskretionär förvaltning diskretionär kapitalförvaltning Malmö modellering informationssäkerhet kurs aktier