Textruta:

Weibull Invest AB är inriktad på att bygga upp och förvalta en egen aktieportfölj. Innehaven kan utgöras av både börsnoterade och onoterade bolag i Sverige. På sikt är tanken att Weibull Invest skall bli en betydande marknadsaktör på Stockholmsbörsen där bolaget tar en aktiv ägarroll i innehavens verksamhet.

 

Portföljförvaltningen baseras på Joaquim Weibulls analytiska förmåga och följer JWeiA:s framtagna placeringsstrategi.

 

För att snabbare bygga upp kapitalbasen i Weibull Invest bedriver bolaget initialt även extern kapitalförvaltning åt företag och privatpersoner samt utför konsulttjänster åt företag och myndigheter inom IT, affärs- och verksamhetsutveckling.

 

 

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest

Om Weibull Invest: Affärsidé

Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Affärsidé
Textruta: Verksamhet
Textruta: Ledning
Textruta:  Mål och vision

 

Weibull Invest skall bli en betydande aktör på Stockholmsbörsen

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se