Textruta: Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt

J Weibull Management (JWeiM) är inriktat på konsulttjänster inom IT, affärs– och verksamhetsutveckling åt stora företag, statliga myndig-heter och kommuner. Konsulttjänsterna utförs av Joaquim Weibull.

JWeiM har underkonsultavtal med flera konsultbolag som är ram-avtalsleverantörer och har därmed möjlighet att utföra uppdrag åt statliga myndigheter och stora företag som kräver ramavtal.

Konsultprofil: Joaquim Weibull

Joaquim Weibull är en seniorkonsult med över 10 års erfarenhet av IT, affärs- och verksamhetsutveckling samt säkerhetsområdet.

Uppdragen utgörs är främst av utredningar, analyser, granskningar, förstudier, modellering, projektledning, upphandlingar och strategier. Joaquim är även certifierad inom modellering och modelleringsledning enligt Astrakanmodellen.

Exempel på kunder är: Rikspolisstyrelsen, Stockholms Lokaltrafik, FMV, Sida, Länsförsäkringar, Energimyndigheten, mobiloperatören 3, Svenska Kraftnät, PPM, ATG, Södersjukhuset, SLL, Stockholms Stad, Malmö Kommun och Posten.

Exempel på typiska uppdrag som Joaquim genomför är:

 IT-revisioner, d v s analys av hela verksamheten och IT-miljön, där resultatet ofta blir att ta fram en IT-strategi och teknisk plattform för verksamheten tillsammans med ledningsgruppen.

 Säkerhetsuppdrag, som t ex revisioner enligt standarden SS-ISO/IEC 27002, riskanalyser av verksamheter och lösningar samt framtagande av säkerhetspolicys och riktlinjer för verksamheter.

 Verksamhetsutveckling där organisationer, rutiner och processer i verk-samheter utvecklas med hjälp av analyser, workshops och modellering vilket ofta sker med ledningsgruppen.

Joaquims främsta egenskaper är framförallt den exceptionellt starka analytiska förmågan, förmågan att uttrycka sig mycket väl i såväl tal som skrift samt hans mycket strukturerade och systematiska arbetssätt.

För att få ytterligare information om konsultverksamheten och tidigare genomförda uppdrag är ni välkomna att höra av er till JWeiM.

       J Weibull Management: Konsultverksamhet

Textruta:  Kunduppdrag, ex

 

PPM, RPS, SL, Posten, Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, FMV, ATG, 3, Länsförsäkringar

 

Textruta: Konsultverksamhet
Textruta: Programvara

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se