Textruta: Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest

Marcus Weibull

Styrelseordförande

Civilingenjör

Andra uppdrag

Ledamot i Weibulls släktkommité, www.weibull.org

Arbetslivserfarenhet

Lundinova AB, Projektledare

Aspiro AB, Projektledare, personalledare och systemutvecklare

BTJ AB, Systemutvecklare

Studiemeriter

Lunds Tekniska Högskola, Elektrotekniklinjen

Malmö Borgarskola och Pauli Gymnasium, 4-årig Teknisk linje

Om Weibull Invest: Ledning

Joaquim Weibull

VD och ansvarig kapitalförvaltare

Civilingenjör

Arbetslivserfarenhet

Teleca AB, IT- och verksamhetskonsult

AU-System AB, IT- och verksamhetskonsult

Communicator AB, IT-konsult

Studiemeriter

Lunds Universitet, Ekonomi- och juridikkurser

Lunds Tekniska Högskola, Datatekniklinjen

Malmö Borgarskola, 4-årig Teknisk linje

Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Affärsidé
Textruta: Verksamhet
Textruta: Ledning
Textruta:  Ledning

 

Joaquim Weibull

Marcus Weibull

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se