Textruta:

JWeiA Bokslutskommunikéer

Varje år släpper JWeiA en bokslutskommuniké där årets utveckling kortfattat beskrivs.

 

Tidigare rapporter

Här finns tidigare bokslutskommunikéer samt några offentliga kvartals-rapporter:

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Diskr. förvaltning
Textruta: Historisk avkastning
Textruta: Riskinformation
Textruta: Rapporter

       J Weibull Aktieplaceringar: Rapporter

JWeiA Bokslutskommunikéer

 JWeiA K2016

 JWeiA K2015

 JWeiA K2014

 JWeiA K2013

 JWeiA K2012

 JWeiA K2011

 JWeiA K2010

 JWeiA K2009

 JWeiA K2008

 JWeiA K2007

 JWeiA K2006

 JWeiA K2005

 JWeiA K2004

JWeiA Kvartalsrapporter

 JWeiA kv4-2007

 JWeiA kv1-2007

 JWeiA kv2-2006

 JWeiA kv1-2006

 JWeiA kv4-2005

 JWeiA kv3-2005

 JWeiA kv1-2005

Textruta:  Rapporter

 

Kvartalsrapporter

Bokslutskommunikéer

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se