Textruta:

Weibull Invest AB äger och förvaltar en egen aktieportfölj. Förvaltningen av portföljen sker enligt JWeiA:s placeringsstrategier.

 

 

 

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest

Om Weibull Invest: Verksamhet

Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Affärsidé
Textruta: Verksamhet
Textruta: Ledning
Textruta:  Verksamhet

 

Egen och extern kapitalförvaltning samt konsultverksamhet

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se