Textruta:

JWeiA erbjuder sedan 2004 företag och privatpersoner möjligheten att investera kapital enligt JWeiA:s investeringsstrategier. Förvaltningen bedrivs i form av aktiesparklubbar och bygger på placerarnas förtroende för JWeiA:s placeringskompetens och förmåga till hög avkastning.

Den externa kapitalförvaltningen är stängd.

 

 

Textruta: Startsida
Textruta: Om Weibull Invest
Textruta: J Weibull Aktieplaceringar
Textruta: J Weibull Management
Textruta: Kontakt
Textruta: Diskr. förvaltning
Textruta: Historisk avkastning
Textruta: Risk
Textruta: Rapporter

       J Weibull Aktieplaceringar: Diskretionär förvaltning

Textruta:  Ledord

 

"Det viktiga är inte att vara med på alla stora uppgångar, utan att undvika de stora fallen."

Weibull Invest AB ▪ Ingenjörsvägen 37, 117 60 Stockholm ▪ 08-600 29 56 ▪ info@weibullinvest.se